Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie orlenwportfelu.pl (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.orlenwportfelu.pl jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł, Kontaktowe numery telefonów do Administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się także:

W PKN ORLEN S.A. powołano Inspektora Ochrony Danych. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie www.orlen.pl w zakładce „Kontakty“. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan skontaktować się także pisemnie na adres siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.

Adres elektroniczny do serwisu „ORLEN w Portfelu”: owp@orlen.pl (dalej jako: „ORLEN”).
W Serwisie możesz znaleźć informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i aktywności realizowanych przez Grupę ORLEN w ramach projektu, zapoznać się z zasadami programu lojalnościowego dla akcjonariuszy indywidualnych, obejrzeć i przeczytać materiały edukacyjne o tematyce inwestowania.
Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Stosujemy się do uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji podlega niezależnej certyfikacji i jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001. Wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

W jakich celach wykorzystywane są pliki cookies? 

Aby strona działała poprawnie, czasami konieczne jest umieszczenie na Twoim urządzeniu niewielkich plików danych, zwanych cookies. Informacje nt. stosowanych rodzajów plików cookie udostępniamy Tobie w formie baneru (okna), który możesz wyświetlić w dowolnym momencie za pośrednictwem tego linku.

W przypadku niektórych rodzajów plików cookie wymagana jest Twoja zgoda, którą możesz zmienić lub odwołać w dowolnym momencie, ustawiając swoje preferencje w banerze (oknie), dostępnym za pomocą tego linku.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN