Fundamentalnie o Inwestowaniu cz. 8 – Wycena majątkowa

poniedziałek, 26 października 2020

Bardzo często, zwłaszcza początkujący inwestorzy, poszukując niedowartościowanych spółek, wykorzystują relację ceny rynkowej (kapitalizacji) do wartości księgowej danego przedsiębiorstwa (wskaźnik C/WK). Niestety to proste podejście ma wiele wad oraz pułapek i dlatego warto podjąć się samodzielnej oceny i spróbować odpowiedzieć na pytanie dlaczego „rynek” wycenia spółkę niżej lub wyżej, niż wynika to z zaraportowanej przez emitenta wartości majątku (oraz czy przypadkiem rynek nie jest w błędzie).

Część ósma cyklu, „Wycena majątkowa”, znajduje się TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN