partnerzy


partner edukacyjny programu

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym ze 146 lokalnych stowarzyszeń międzynarodowego CFA Institute obecnych w 70 krajach. Organizacja rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.


partner merytoryczny programu

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich Euroshareholders i Euroinvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC. Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 13 000 członków, liczba ta ciągle rośnie z racji nieprzerwanego zapotrzebowania inwestorów na wszechstronne wsparcie w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.


Partner programu

Przewodniczący konsorcjum domów maklerskich biorących udział w programie ORLEN w Portfelu. Posiada największą sieć sprzedaży usług maklerskich w Polsce. To ponad 1000 Punktów Usług Maklerskich (PUM), które zlokalizowane są w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz 31 Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK). Szeroka sieć placówek umożliwia wszystkim Inwestorom na terenie całego kraju łatwy i szybki dostęp do usług maklerskich oraz stanowi nieocenione wsparcie w budowaniu długookresowych relacji z Klientami.

Domy maklerskie uczestniczące w Programie

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN