Fundamentalnie o Inwestowaniu cz.3 – Zasady Rachunkowości

czwartek, 17 września 2020

Zasady rachunkowości mają istotny wpływ na prezentowane przez spółkę wyniki. To samo zdarzenie gospodarcze może być ujmowane na różne sposoby, co sprawia, że porównując wyniki podobnych spółek można wyciągnąć bardzo niewłaściwe wnioski. Dlatego też, przy analizie sprawozdań, należy zwrócić uwagę na zastosowane w nich zasady rachunkowości oraz

Część trzecia cyklu, „Zasady Rachunkowości”, znajduje się TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN