KOMUNIKAT

poniedziałek, 3 lipca 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 lipca 2023 r. nastąpiła zmiana firmy ORLEN S.A. („Spółka”) z dotychczasowej:
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
na:

ORLEN S. A.

Jednocześnie informujemy, że zmiana dotyczy tylko firmy Spółki czyli w konsekwencji oznaczenia Administratora Państwa Danych. Pozostałe dane ORLEN S.A., w tym Numer Identyfikacji Podatkowej, REGON, nr KRS, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej i forma prawna pozostają bez zmian. Zmiana firmy administratora nie wiąże się ze zmianą sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe i aktualne informacje o przetwarzaniu danych zamieszczone zostały na stronie orlen.pl w zakładce Dane osobowe

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN