Praktycznie o inwestowaniu – Banki centralne i ich wpływ na świat inwestycji

wtorek, 4 maja 2021

Bank centralny to instytucja mająca kluczowe znaczenie dla gospodarki każdego kraju. Ma szczególny wpływ na stabilność systemu bankowego danego państwa, a w ostatnich latach rola banków centralnych w gospodarce staje się coraz ważniejsza. Polskim bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie i jego aktywność ma ogromny wpływ na inwestorów oraz przedsiębiorców.

Kolejna część drugiej serii jest dostępna TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN