PRAKTYCZNIE O INWESTOWANIU CZ. 48 - Rola amerykańskiej giełdy i waluty

wtorek, 29 listopada 2022

Dowiedz się dlaczego amerykańskie giełdy dominują i jaki mają wpływ na resztę finansowego świata.

Kolejna część dostępna jest TUTAJ.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN