Praktycznie o inwestowaniu – Elementy portfela inwestycyjnego

piątek, 27 listopada 2020

Naszym zadaniem, jako inwestorów, jest wypracowanie takiej stopy zwrotu, aby warto było podjąć ryzyko związane z inwestowaniem. Wyższy zwrot z portfela wiąże się ze wzrostem ryzyka i zmienności, stąd też musimy właściwie skomponować portfel inwestycyjny, aby odpowiadał naszym preferencjom oraz celom, które chcemy osiągnąć. Aby zrobić to właściwie, należy dobrze poznać specyfikę poszczególnych klas aktywów, które są podstawowymi składnikami każdego portfela inwestycyjnego.

Kolejna część serii jest dostępna TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN