Praktycznie o inwestowaniu – Instrumenty pochodne

wtorek, 2 marca 2021

Pomimo tego, że instrumentów pochodnych używa się w dużej mierze do spekulacji, to ich geneza pokazuje, że powstały w zupełnie innym celu. Nie zostały wymyślone jako narzędzie do wykorzystywania zmienności, ale jako narzędzie do zabezpieczania biznesu przed zmianami cen. Dzisiaj rynek instrumentów pochodnych jest gigantyczny, a handel kontraktami, opcjami i instrumentami CFD na świecie ma duży wpływ na rynki finansowe.

Kolejna część drugiej serii jest dostępna TUTAJ

 

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN