Praktycznie o inwestowaniu – Jak zabezpieczyć nasze inwestycje przed inflacją

wtorek, 23 lutego 2021

Inflacja to powszechnie znane zjawisko ekonomiczne określające zmianę wartości pieniądza w czasie. Wyróżnia się kilka miar inflacji, ale z perspektywy inwestora istotne jest jak wpływa na jego inwestycje oraz to jak może się bronić przed jej negatywnym wpływem na oszczędności. Do wykorzystania mamy szereg instrumentów, którym poświęcony jest ten odcinek.

Dziesiąta część drugiej serii jest dostępna TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN