Praktycznie o inwestowaniu – Wpływ kursów walut na wyceny spółek i skład portfela

środa, 10 lutego 2021

Wielu inwestorów unika inwestowania w instrumenty zagraniczne podając ryzyko walutowe jako najważniejszy negatywny czynnik takiej decyzji. Jednak nawet posiadając portfel pełen polskich spółek, i tak musimy się liczyć z wpływem kursów walut na ich wycenę. Od ryzyka walutowego całkiem nie uciekniemy, więc najlepszy sposób to po prostu zrozumieć jaki ma wpływ na działalność spółek z naszego portfela i zwracać na nie uwagę analizując potencjalne inwestycje.


Dziewiąta część drugiej serii jest dostępna TUTAJ

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN