Praktycznie o inwestowaniu – Wskaźniki wyprzedzające gospodarkę i ich rola w inwestowaniu

środa, 24 marca 2021

Każdy inwestor powinien obserwować odczyty najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. I to bez względu na to czy inwestujemy pasywnie czy aktywnie, czy mamy akcje w portfelu, czy surowce, waluty i obligacje. Z punktu widzenia inwestora to bardzo ważne, aby wiedzieć w jakim kierunku zmierza gospodarka.

Kolejna część drugiej serii jest dostępna TUTAJ

 

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN