Trwa rejestracja do 6. edycji Index Investment Challenge

piątek, 18 marca 2022

Studencie!
Sprawdź swoją wiedzę w praktyce w ogólnopolskim konkursie inwestycyjnym Index Investment Challenge.
Inwestuj jak na prawdziwej giełdzie i wygraj atrakcyjne nagrody oraz staż na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Organizatorami konkursu są Fundacja GPW oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Partnerem Strategicznym projektu jest PKN ORLEN, a Partnerem Głównym: Dom Maklerski BOŚ. Konkurs odbywa się dzięki wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest Partnerem Technologicznym oraz Patronem Honorowym projektu. Partnerami konkursu są także: PZU, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, CFA Society Poland oraz Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Honorowy patronat nad projektem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, PFR Portal PPK, Fundacja Invest Cuffs, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Warszawski Instytut Bankowości.

Partner Strategiczny:
PKN ORLEN

Rejestracja uczestników: https://iichallenge.gpw.pl/

Harmonogram projektu:
• 1 marca – 31 marca 2022 – rejestracja uczestników
• 21 marca – 1 kwietnia 2022 r. – gra testowa
• 4 kwietnia – 27 maja 2022 r. – gra inwestycyjna
• 2 czerwca 2022 r. – Finał i Gala Finałowa Konkursu


Powodzenia Zespół ORLEN w Portfelu

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN