Pierwsza w Polsce seria o najwybitniejszych inwestorach w historii: „Czego polski inwestor indywidualny może się od nich nauczyć". Sylwetki Inwestorów przybliżą Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

JOHN C. BOGLE

WARREN BUFFETT

MICHAEL BURRY

HOWARD MARKS

CHARLIE MUNGER

BENJAMIN GRAHAM

JIM SIMONS

RAY DALIO

/ Benjamin Graham – najcenniejsze lekcje dla polskiego inwestora


Benjamin Graham był jednym z najważniejszych inwestorów giełdowych na świecie. Był inspiracją i wzorem dla wielu innych znanych inwestorów, w tym dla Warrena Buffetta. Jego wkład w rozwijanie zasad inwestycji w wartość i analizy fundamentalnej wywarł ogromny wpływ na dzisiejsze podejście do inwestowania i zarządzania portfelem.

Urodził się w 1894 roku w Londynie i jeszcze jako dziecko przeprowadził się do z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Osiedlił się w Nowym Jorku i w miarę rozwoju wykazywał duże zdolności matematyczne i analityczne. Ukończył Columbia Business School, gdzie zdobył wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Jego motywacją do nauki była chęć wzbogacenia się, bo jego dzieciństwo pełne było problemów finansowych.

Po ukończeniu studiów Graham rozpoczął pracę na Wall Street. Jednocześnie kontynuował swoją karierę akademicką, gdzie prowadził wykłady z zakresu finansów i rachunkowości. Dziś są to rozbudowane dziedziny podzielone na szereg przedmiotów, ale 100 lat temu zamykały się w jednym przedmiocie.

Graham był więc zarówno praktykiem, jak i teoretykiem. Inwestował własne pieniądze, zarządzał cudzymi i zgłębiał wiedzę finansową od strony akademickiej. Jego kariery o mało nie przekreślił Wielki Kryzys, który wybuchł w 1929 roku. Głębokie spadki na giełdach, trwające kilka lat, bezrobocie i odwrót kapitału z giełdy to tylko niektóre problemy, z którymi musiał się zmierzyć. W efekcie zaczął dużo większą wagę przykładać do wyceny spółek i szacowania jej wartości wewnętrznej.

Jednym z ciekawych aspektów kariery inwestycyjnej Grahama były jego taktyki wobec rynku. Inwestował nie tylko w akcje, ale korzystał również z innych dostępnych wtedy instrumentów finansowych, w tym tych lewarowanych. Jego elastyczność w podejściu do rynku była dowodem na to, że mógł dostosować się do różnych warunków. Z racji burzliwych lat w jakich przyszło mu inwestować, musiał umieć się szybko dostosowywać i zmieniać zdanie gdy rynek udowadniał mu, że się myli.

Graham jest znany przede wszystkim jako twórca koncepcji inwestycji w wartość. Jego główne dzieło, "Security Analysis", napisane wspólnie z Davidem Doddem i opublikowane w 1934 roku, stało się kamieniem milowym w dziedzinie analizy finansowej i inwestowania. W książce tej Graham i Dodd podkreślili znaczenie analizy fundamentalnej i szukania aktywów, które były niedoceniane na rynku.

Działalność akademicka i publicystyczna Grahama sprawiły, że usłyszał o nim pewien mężczyzna z niewielkiego miasta Omaha, który szukał sposobu na bycie najbogatszym na świecie. Mowa oczywiście o Warrenie Buffecie, który szybko stał się uczniem, a potem bliskim współpracownikiem Grahama. Obaj panowie przez lata pracowali razem, zarabiając dla swoich klientów ogromne pieniądze. Gdy Graham zdecydował się odejść na zasłużoną emeryturę chciał nawet przekazać firmę Buffettowi swoją firmę, ale ten odmówił i założył własną.

Benjamin Graham był nauczycielem i inspiracją dla Warrena Buffetta, ale obaj mają swoje własne unikalne strategie inwestycyjne i podejścia do rynku. Pozostają ważnymi postaciami w świecie inwestycji, a ich dorobek stanowi cenne źródło nauki dla inwestorów na całym świecie. Więcej na temat Warrena Buffetta mówimy w drugim odcinku naszej serii o wielkich inwestorach.


Najważniejsze zasady inwestycyjne, których kierował się Benjamin Grahama:
Inwestowanie w Wartość: W uproszczeniu polega ono na szukaniu aktywów, które są niedoceniane na rynku. A w praktyce oznacza kupowanie akcji lub innych aktywów, gdy są tańsze od swojej wartości wewnętrznej. To podejście pomaga inwestorom unikać przepłacania za aktywa i pomaga ocenić czy giełdowa cena jest wysoka czy niska.

Margines Bezpieczeństwa: to bardzo ważna zasada, którą potem wykorzystywał Warren Buffett. Głosi ona, że inwestorzy powinni kupować aktywa z dostatecznym zapasem, aby zminimalizować ryzyko straty. Inwestując z marginesem bezpieczeństwa, chronimy swoje portfele w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń. Dziś dużo trudniej jest znaleźć niedoszacowane aktywa, ale pomaga w tym aktywne inwestowanie podczas gwałtownych zmian cen. A tych w ostatnich latach nie brakowało.

Analiza Fundamentalna: Graham kładł duży nacisk na analizę fundamentalną, czyli badanie fundamentalnych aspektów spółki, takich jak jej bilans, wyniki finansowe, zarząd i perspektywy rozwoju. To podejście pozwala na dokładne zrozumienie spółki i jej wartości. Bez niego dwa powyższe punkty nie będą miały racji bytu, bo bez analizy fundamentalnej inwestor nie będzie znał wartości spółki.

Szukanie Okazji w Spadkach Cen: Jednym z głównych założeń inwestycji w wartość, które Graham promował, jest szukanie okazji w spadkach cen na giełdzie. W czasach kryzysu, gdy kursy rynkowe gwałtownie taniały, Graham i jego firma inwestycyjna byli bardzo aktywni. Szukali niedocenionych akcji i innych aktywów, które miały potencjał wzrostu w dłuższym okresie. Jedyną wada takiego rozwiązania jest konieczność posiadania odpowiednio wysokiego kapitału lub gwarancji jego dopływu.

Długoletni Horyzont Inwestycyjny: Graham był zwolennikiem długoterminowego inwestowania. Uważał, że częste kupowanie i sprzedawanie aktywów może prowadzić do nadmiernych kosztów i niepewnych wyników. Dlatego zalecał utrzymywanie aktywów przez dłuższy okres, a co za tym idzie inwestowanie w spółki dywidendowe.

Kontrola Emocji: pomimo podejścia fundamentalnego, Graham zdawał sobie sprawę z roli emocji w inwestowaniu i uważał, że ich rozchwianie może prowadzić do błędnych decyzji. Dlatego zalecał zachowanie spokoju i umiaru w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Śledzenie wszystkich wiadomości czy wpatrywanie się w wykresy było przez niego traktowane jako strata czasu, a Buffett do dziś uważa tak samo.

Nauka na Błędach: popełnianie błędów jest nieuniknione, ale ważne jest, aby z tych błędów wyciągać naukę. Analiza swoich inwestycyjnych pomyłek może pomóc uniknąć ich w przyszłości i doskonalić własną strategię.


Benjamin Graham zmarł w 1976 roku we Francji, ale jego dziedzictwo w dziedzinie inwestycji i analizy finansowej jest nadal żywe. Jego prace i zasady inwestycji wartościowych inspirują inwestorów na całym świecie. Graham jest uważany za ojca inwestycji w wartość i analizy fundamentalnej. Jego filozofia inwestycyjna nadal pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla profesjonalistów na rynkach finansowych. Wpływ Grahama na świat inwestycji jest niepodważalny, a jego nauki pozostaną ważnym źródłem mądrości dla przyszłych pokoleń inwestorów.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN