Pierwsza w Polsce seria o najwybitniejszych inwestorach w historii: „Czego polski inwestor indywidualny może się od nich nauczyć". Sylwetki Inwestorów przybliżą Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

JOHN C. BOGLE

WARREN BUFFETT

MICHAEL BURRY

HOWARD MARKS

CHARLIE MUNGER

BENJAMIN GRAHAM

JIM SIMONS

RAY DALIO

/ Ray Dalio – najcenniejsze lekcje dla polskiego inwestora cz. 8

 

Ray Dalio jest amerykańskim inwestorem, przedsiębiorcą i filantropem. Jego historia życia jest inspirującą opowieścią o determinacji, pracy i innowacyjności. Dzięki swoim osiągnięciom jest znany daleko poza kręgami finansowymi. I co równie ważne – jest multimiliarderem, którego majątek jest szacowany na 16 miliardów dolarów.

Ray Dalio urodził się 8 sierpnia 1949 roku w stanie Nowy Jork. Nie był bogaty z domu i dorastał w rodzinie o bardzo przeciętnych dochodach. Jego ojciec był muzykiem jazzowym, a matka zajmowała się domem. Odkąd był nastolatkiem to starał się zarobić na własne potrzeby. Pracował między innymi na polu golfowym, gdzie po raz pierwszy zetknął się ze światem finansowym. Pracownicy Wall Street chętnie grywali w golfa, a młody Ray przysłuchiwał się ich rozmowom i zazdrościł im stylu życia. Szybko zaczął się interesować finansami i zrozumiał, że chce zrobić karierę właśnie w tej branży. Zaczął sam inwestować małe kwoty. Jako nastolatek za 300$ kupił akcje Northeast Airlines. Ich wartość w krótkim czasie się potroiła na skutek fuzji z inną linią lotniczą – Delta Air Lines.

Pierwszym krokiem w kierunku profesjonalizacji jako inwestor i przedsiębiorca było ukończenie Long Island University i uzyskanie tam tytułu licencjata z finansów. Następnie zdobył tytuł MBA w Harvard Business School, co miało miejsce w 1973 roku.

Po ukończeniu studiów Dalio rozpoczął pracę jako trader kontraktów futures na surowce. Miejscem pracy był New York Stock Exchange. Szybko nabywał różne doświadczenie zawodowe. Pracował jako dyrektor ds. rynku surowców, a później jako konsultant. Zajmował się m.in doradzaniem hodowcom bydła czy producentom zbóż jak zarządzać ryzykiem za pomocą kontraktów futures.

Niewiele później Dalio postanowił ruszyć z własnym biznesem i założył Bridgewater Associates. Była to niewielka inwestycyjna firma doradcza, ale szybko rosła i z czasem ewoluowała w jednego z największych graczy na rynku funduszy hedgingowych.

Bridgewater Associates zdobyło reputację dzięki zastosowaniu unikalnej strategii inwestycyjnej. Opierała się ona na zasadach transparentności, uczciwości, a przede wszystkim na analizie danych. Ta filozofia inwestycyjna była nie tylko skuteczna, ale także innowacyjna i odmienna od tradycyjnego podejścia.

Ray Dalio od zawsze stawiał przede wszystkim na zrozumienie działania ekonomii i momentu cyklu, w którym się znajduje. Uważa, że wszystkie rynki i gospodarki działają na określonych zasadach i mechanizmach, które trzeba poznać i zrozumieć. A dzięki temu da się także w pewnym stopniu przewidzieć.

Ta filozofia doprowadziła do opracowania unikalnych narzędzi i strategii inwestycyjnych, które pomogły Bridgewater Associates osiągnąć znaczący sukces na rynku. Jego fundusz zdobył ogromną uwagę po kryzysie finansowym w 2008 roku. Wszystko za sprawą wysokich stóp zwrotu, które Dalio wypracował dzięki spadkom cen akcji i innych aktywów. Udana gra pod krach rynku finansowego przyniosła firmie ogromne zyski i wzmocniła pozycję Raya Dalio jako czołowego inwestora. Jego zdolność do zrozumienia i przewidywania zmian na rynku była jednym z kluczowych czynników, które przyczyniły się do sukcesu Bridgewater Associates.

Dalio jako jeden z pierwszych zastosował risk parity w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Polegała ona na tym, że zarządzający portfelem skupia się głównie na alokowaniu ryzyka, rozumianego jako zmienności. Dopiero na drugim miejscu liczy się sposób alokacji kapitału. W teorii taki portfel inwestycyjny powinien zachowywać się lepiej od rynku podczas bessy. Dalio nazwał to podejście „all weather”, czyli pasujące na każdą fazę cyklu. Według niego, Bridgewater Associates to "firma makroglobalna", inwestująca w trendy ekonomiczne, takie jak zmiany kursów walut, inflacja i wzrost PKB. Dzieli swoje inwestycje na dwie różne dziedziny: inwestycje beta i alfa.

Inwestycje beta generują zwroty poprzez pasywne zarządzanie i tradycyjne ryzyko rynkowe. Inwestycje alfa są aktywnie zarządzane i mają na celu generowanie lepszych zwrotów niż inwestycje beta. Inwestycje alfa nie są powiązane z tradycyjnym rynkiem. Jego podejście do równowagi ryzyka umożliwia zarówno wykorzystywanie dźwigni, jak i zewnętrzną dywersyfikację podczas inwestowania, w tym także krótką sprzedaż. To pozwala na korzystanie z dowolnej kombinacji aktywów, którą wybiera podczas budowania pozycji.

Dalio używa metod ilościowych do identyfikowania nowych inwestycji, unikając jednocześnie nierealistycznych modeli historycznych. Jego celem jest strukturyzacja portfeli z niepowiązanymi zwrotami z inwestycji, opartymi na alokacjach ryzyka, a nie na alokacjach aktywów.

Jego hedge fund przyjmuje środki głównie od klientów instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne i emerytalne czy fundacje. Inwestorzy indywidualni rzadko mogą inwestować w inwestycje Dalio, z uwagi na wysokie wymagania kapitałowe oraz formalne.

Co ważne, Dalio przekształca swoje wizje rynku na algorytmy, podobnie jak inni menedżerowie funduszy ilościowych, tacy jak David Shaw czy omawiany w poprzednim odcinku Jim Simons. Jego strategia skupia się głównie na rynku walut i rynku papierów wartościowych. To różni go od Warrena Buffetta czy Petera Lyncha, którzy inwestują przede wszystkim w pojedyncze akcje firm i firmy.

Jednak Ray Dalio to nie tylko inwestor. Wraz z żoną Barbarą zaangażował się w filantropię i zainicjował "Dalio Philanthropies”. Oboje przekazali znaczące sumy na cele charytatywne, szczególnie w obszarach takich jak edukacja i zdrowie publiczne. Świadczy to o ich zaangażowaniu we wspieranie innych i tworzeniu pozytywnego wpływu na świat.

Ray Dalio jest też autorem kilku książek. Skupia się w nich na zasadach, które rządzą światem ekonomii i finansów. Za ich pośrednictwem dzieli się cennymi wskazówkami dla inwestorów i przedsiębiorców, ale także ogólną mądrością, która może być użyteczna dla każdego czytelnika.

Dalio uważa, że kluczem do sukcesu jest opracowanie i ścisłe przestrzeganie zestawu osobistych i zawodowych zasad. Mają to być wytyczne, które pomagają podejmować mądrzejsze decyzje i osiągać prywatne i zawodowe cele. Zachęca do nauki na błędach i zrozumienia, że niepowodzenia są częścią procesu rozwoju. Każdą porażkę należy wykorzystać jako okazję do poprawy. Dalio kładzie szczególny nacisk na indywidualną odpowiedzialność i postawę proaktywną w dążeniu do celów. Twierdzi, że sukces wymaga ciężkiej pracy i zaangażowania.

Jego książki skłaniają do refleksji nad własnymi zasadami i podejściem do życia i pracy. Są przypomnieniem, że sukces nie przychodzi przypadkiem, ale jest rezultatem zrozumienia, wytrwałości i pracy opartej na spójnych zasadach.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN