Pierwsza w Polsce seria o najwybitniejszych inwestorach w historii: „Czego polski inwestor indywidualny może się od nich nauczyć". Sylwetki Inwestorów przybliżą Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

JOHN C. BOGLE

WARREN BUFFETT

MICHAEL BURRY

HOWARD MARKS

CHARLIE MUNGER

BENJAMIN GRAHAM

JIM SIMONS

RAY DALIO

/ Howard Marks – najcenniejsze lekcje dla polskiego inwestora

Howard Marks to wybitny amerykański inwestor, filantrop oraz założyciel i przewodniczący firmy inwestycyjnej Oaktree Capital Management. Jego niezwykłe umiejętności w zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi i strategiczne podejście do rynków finansowych zdobyły mu uznanie w branży, a także przyniosły znaczące korzyści klientom i wspólnikom. 

W Polsce Howard Marks jest mało znany, a szkoda, bo można się od niego dużo nauczyć. Jest autorem kilku bestsellerowych książek na temat inwestowania i zarządzania ryzykiem. Warto tu szczególnie wymienić wydaną po polsku „Najważniejszą rzecz” oraz pozycję "Mastering the Market Cycle”.  

Urodził się w 1946 roku w Nowym Jorku. Jego ojciec pracował jako analityk systemów komputerowych, co zainspirowało Howarda do zainteresowania się matematyką i naukami ścisłymi. Już jako młody chłopiec przejawiał wyjątkową zdolność do rozwiązywania problemów i skomplikowanych zagadnień. 

Po ukończeniu szkoły średniej Marks rozpoczął studia na Uniwersytecie Pensylwanii. Tam zdobył licencjat i magisterium z dziedziny finansów i rachunkowości. Po ich ukończeniu rozpoczął karierę jako analityk w Citibanku. W ciągu kilku lat awansował na stanowisko dyrektora wykonawczego w dziale inwestycji, gdzie zarządzał dużymi portfelami aktywów i zdobył cenne doświadczenie w analizie rynków finansowych. Zbudował sobie reputację doskonałego analityka i skutecznego inwestora. 

Rozkwit kariery Howarda Marksa nastąpił w 1985 roku, gdy dołączył do firmy inwestycyjnej Trust Company of the West. Pełnił tam funkcję wiceprezesa ds. inwestycji i zarządzania portfelem. Skupił się na rynku obligacji i produktach z nim związanymi. Jego wyjątkowa zdolność do analizy rynku i przewidywania trendów dała mu eksperckie spojrzenie na globalne rynki finansowe i przyniosła uznanie wśród inwestorów. 

W 1995 roku Howard Marks postanowił założyć własną firmę inwestycyjną. Nazwał ją Oaktree Capital Management. Specjalizował się w niej w zarządzaniu długiem i obligacjami typu high-yield. Firma z czasem stała się potęgą na rynku inwestycyjnym, obsługując wielomiliardowe portfele klientów instytucjonalnych i indywidualnych na całym świecie.  

Howard Marks jest też mówcą i często występuje na konferencjach branżowych oraz jako gość w programach telewizyjnych i radiowych. Dzieli się tam swoimi spostrzeżeniami na temat rynków finansowych i inwestowania. Jego przenikliwość i długoletnie doświadczenie uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych inwestorów na świecie. 

Poza działalnością biznesową, Howard Marks jest aktywnym filantropem. Wspiera różne organizacje charytatywne oraz sam angażuje się w pracę na rzecz społeczności. Regularnie publikuje listy do akcjonariuszy i krótkie notatki, dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej. Oprócz jego książek jest to doskonałe źródło wiedzy i pozwala zrozumieć, jak myśli inwestor z bardzo bogatym doświadczeniem. Warto czytać je na bieżąco, są publikowane na stronach Oak Tree Capital. Znajdziemy tam również ciekawe wywiady, analizy i podsumowania. 

Najważniejsze rzeczy, których możemy się nauczyć od Howarda Marksa to: 

Istotność Zarządzania Ryzykiem 

Marks często podkreśla jak niepewne są rynki finansowe, a przewidywanie przyszłych wydarzeń jest trudne, jeśli nie niemożliwe. Dlatego kładzie duży nacisk na kontrolę ryzyka i ochronę kapitału swoich klientów. Jego podejście jest zachowawcze i zrównoważone, co wyróżnia go na tle innych inwestorów. 

Kontrariańskie podejście  

Howard Marks jest znany ze swojego kontrariańskiego myślenia. Zamiast podążać za tłumem i nastrojami rynkowymi, często szuka okazji, wobec których inni mogą być pesymistycznie nastawieni lub je pomijają. To podejście pozwala mu zidentyfikować niedowartościowane aktywa i wykorzystać nierównowagi na rynku. W praktyce jest to dużo trudniejsze niż może się wydawać i wymaga dużej niezależności oraz stabilnej sytuacji finansowej. Bo jak powiedział inny słynny inwestor, Charlie Munger, potrzeba wiele silnej woli, aby siedzieć bezczynnie z gotówką na koncie i czekać na idealną okazję.   

Zrozumienie rynkowych cykli 

Howard Marks kładzie szczególny nacisk na zrozumienie cykli rynkowych i trendów gospodarczych oraz wyczucie na jakim etapie obecnie jesteśmy. Uważa, że rynki oscylują między optymizmem a pesymizmem i rzadko kiedy są w stanie równowagi. Jego zdaniem inwestor, który jest tego świadomy może uniknąć irracjonalnego entuzjazmu podczas hossy i zachować chłodną perspektywę podczas rynkowej paniki. Dlatego rozpoznanie fazy cyklu rynkowego jest kluczowe w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych. 

Margines Bezpieczeństwa 

Marks propaguje zasadę posiadania marginesu bezpieczeństwa w inwestycjach. Ten koncept, upowszechniony przez Benjamina Grahama, polega na kupowaniu aktywów poniżej ich wartości wewnętrznej, aby zapewnić zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami. Szukanie inwestycji z marginesem bezpieczeństwa pozwala inwestorom zwiększyć szanse na osiągnięcie korzystnych zwrotów i ograniczyć ryzyko spadków. Marks w szczególny sposób wykorzystuje tę zasadę na rynku obligacji, gdzie wyszukuje okazji do inwestycji w dług spółek, które mają problemy finansowe.  

Pokora i Nauka na Błędach 

Pomimo wielu dekad doświadczenia rynkowego Marks pokornie przyznaje, że inwestowanie to nieperfekcyjna nauka, a popełnianie błędów jest nieuniknione. Zachęca inwestorów, aby wszystkie niepowodzenia i pomyłki traktowali jako okazję do nauki, a nie porażkę. Jego zdaniem analiza przeszłych błędów pozwala poprawić procesy decyzyjne i uniknąć ich powtarzania w przyszłości. 

Cierpliwość i Dyscyplina 

Howard Marks odradza pościg za szybkimi zyskami i zachęca inwestorów do przyjęcia długoterminowego podejścia. Cierpliwe oczekiwanie na odpowiednie okazje i zachowanie dyscypliny wobec wahań rynku prowadzi do bardziej stabilnych i trwałych wyników. Widać to zarówno po osiągnięciach jego funduszu, jak i po kilku innych działaniach znanych inwestorów, którzy są zwolennikami podejścia długoterminowego. 

Dywersyfikacja i Alokacja Aktywów 

Howard Marks docenia znaczenie dywersyfikacji i strategicznej alokacji aktywów. To cecha, która odróżnia go od podejścia Warrena Buffetta, który skupia się na pojedynczych spółkach.  Prawidłowe zdywersyfikowanie inwestycji w różne klasy aktywów może zmniejszyć ryzyko portfela i zwiększyć zwroty. Alokacja aktywów dostosowana do indywidualnego poziomu tolerancji ryzyka i celów finansowych stanowi kluczowy element skutecznego inwestowania. 

Rola Szczęścia i Umiejętności 

Szczęście odgrywa istotną rolę w inwestowaniu i biznesie, ale mało osób to przyznaje. Wolimy przypisywać zasługi swoim umiejętnościom i ciężkiej pracy, a nie losowi. Howard Marks pokornie przyznaje, że wiele zawdzięcza temu, że po prostu miał szczęście. Patrząc z drugiej strony jest to możliwe dlatego, że od bardzo długiego czasu jest obecny na rynku, co ponownie podkreśla rolę wytrwałości. 

Podsumowując– kariera i osiągnięcia Howarda Marksa są doskonałą lekcją dla każdego kto na poważnie traktuje inwestowanie. Dzięki jego książkom i listom można lepiej zrozumieć rynki oraz uczyć się nie tylko na własnych błędach. Jeśli do dziś ta postać była Ci kompletnie obca to naprawdę warto, aby się z nią bliżej zapoznać. 

 

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN