Pierwsza w Polsce seria o najwybitniejszych inwestorach w historii: „Czego polski inwestor indywidualny może się od nich nauczyć". Sylwetki Inwestorów przybliżą Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

JOHN C. BOGLE

WARREN BUFFETT

MICHAEL BURRY

HOWARD MARKS

CHARLIE MUNGER

BENJAMIN GRAHAM

JIM SIMONS

RAY DALIO

/ Warren Buffett – najcenniejsze lekcje dla polskiego inwestora

Warren Buffett to inwestor, który już za życia stał się legendą. Jego niezwykła kariera i mądrość zyskały mu przydomek "Wyroczni z Omaha". Jest jednym z najbardziej znanych, szanowanych i najbogatszych inwestorów na świecie.

Urodził się 30 sierpnia 1930 roku w Omaha, w stanie Nebraska i już jako dziecko wykazywał zainteresowanie biznesem i finansami. Był bardzo przedsiębiorczy, zaczynał od sprzedawania gumy do żucia, napojów gazowanych i rozwożenia gazet. Z czasem zrozumiał, że potrzebuje biznesu, który generuje gotówkę, nawet gdy on sam nie pracuje. Bardzo szybko poznał świat giełdy, jako nastolatek składał pierwsze zlecenie maklerskie.

Studiował w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie zdobył dyplom z ekonomii. Później kontynuował naukę na Uniwersytecie Columbia, gdzie wykładowcą finansów był Benjamin Graham. Jego idee zawarte w książkach „Security Analysis” i „Inteligentny Inwestor” miały ogromny wpływ na świat finansów, w tym i na Warrena Buffetta. Graham ukształtował jego filozofię inwestycyjną i mocno przyczynił się do sukcesu biznesowego.

Przez jakiś czas Buffett pracował dla Grahama, ale gdy ten przeszedł na emeryturę, Warren wrócił z Nowego Jorku do rodzinnego Omaha i tam założył własny biznes inwestycyjny. Polegał na inwestowaniu własnych oraz cudzych pieniędzy w spółki giełdowe. Tak powstał Buffett Partnership.

W wieku 30 lat Warren zrealizował swój pierwszy cel – wartość jego majątku przekroczyła magiczną barierę miliona dolarów. Od tego momentu jego stan konta powiększał się coraz szybciej. W wieku 35 lat posiadał już 26 milionów dolarów.

W 1962 roku spółka Buffett Partnership rozpoczęła skup akcji Berkshire Hathaway, z czasem stając się jej większościowym akcjonariuszem. W 1969 roku zlikwidował Buffett Partnership i wycofał się z zarządzania cudzymi pieniędzmi. Spotkało się to z falą niezadowolenia, bo osiągał rewelacyjne wyniki. W latach 1957−1968 wypracował średnią roczną stopę zwrotu w wysokości aż 31,6%.

Z czasem spółka tekstylna przerodziła się w wehikuł inwestycyjny, którego Buffett do dziś używa jako holdingu. Jej wiceprezesem jest Charlie Munger, z którym poznał się w 1959 roku i który również miał ogromny wpływ na sposób jego inwestowania.

Dzięki rynkowi kapitałowemu Buffett zdołał wypracować jeden z największych majątków na świecie. Od wielu lat jest obecny w czołówce list najbogatszych ludzi na ziemi. Pomimo osiągnięcia ogromnego bogactwa, Buffett wiedzie skromne i proste życie, od wielu lat mieszkając w tym samym domu w Omaha, który z zewnątrz w niczym nie przypomina posiadłości multimiliarderów. Znany jest z preferowania prostych posiłków, niewyszukanych rozrywek i braku oznak jakiejkolwiek rozrzutności. Jego podejście do życia opiera się na prostocie, uczciwości i wartościach, które wykraczają poza czysto finansowe reguły.

Co więcej, zaangażował się również w działalność filantropijną. Zadeklarował, że po swojej śmierci niemal cały jego majątek zostanie przekazany na cele charytatywne. Jego hojność i oddanie sprawom społecznym przyniosły mu ogromny szacunek.

Warren Buffett jest również znany ze swojej elokwencji i umiejętności przekazywania skomplikowanych koncepcji w sposób zrozumiały dla szerokiej publiczności. Jego listy do akcjonariuszy Berkshire Hathaway, publikowane co roku, stały się źródłem inspiracji dla inwestorów i biznesmenów na całym świecie.
Buffett inwestuje długoterminowo i w oparciu o fundamenty, więc w czasie niejednego kryzysu wykorzystywał okazję do większych zakupów. Chociażby w kryzysie finansowym w 2008 roku jako jeden z niewielu kupował akcje amerykańskich banków.

Warren Buffett to żywa legenda, możemy nauczyć się od niego wielu praktycznych umiejętności, nie tylko ze świata finansów.


1. Siła myślenia długoterminowego:

Sukces Warrena Buffetta polega na jego zdolności do myślenia długoterminowego. Zachęca inwestorów do skupienia się na wewnętrznej wartości przedsiębiorstw i unikania wpływu krótkoterminowych wahań rynkowych. Inwestując w solidne, dobrze zarządzane firmy z przewagą konkurencyjną, Buffett konsekwentnie z roku na rok powiększał swój majątek. Takie podejście uczy nas, jak ważna jest cierpliwość, dyscyplina i umiejętność patrzenia dalej niż tylko na natychmiastowe korzyści.

2. Inwestuj tylko w to, co rozumiesz:

To jedna z podstawowych zasad, a zarazem tych, których Buffett nie zmienił przez dziesięciolecia. Odradza zapuszczanie się w firmy lub branże, których nie możesz w pełni zrozumieć oraz omijanie mocnych tematów, o których jest głośno i w które „wszyscy” inwestują. Pozostając w swoim kręgu kompetencji, możesz podejmować świadome decyzje w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, zmniejszając ryzyko dokonywania złych wyborów inwestycyjnych. Zasada ta dotyczy również podejmowania decyzji w różnych aspektach życia, podkreślając znaczenie samoświadomości i skupiając się na obszarach, w których masz doświadczenie.

3. Ciągłe uczenie się i ciekawość intelektualna:

Warren Buffett jest znany ze swoich nawyków czytelniczych i apetytu na wiedzę. Od lat spędza każdy dzień pracy na czytaniu raportów, sprawozdań, analiz oraz książek. Wiele ze swoich sukcesów przypisuje nawykowi ciągłego uczenia się. Nacisk Buffetta na poszerzanie horyzontów intelektualnych zachęca nas do uczenia się przez całe życie. Poszukując nowych perspektyw, studiując różne dyscypliny i stale kwestionując nasze założenia, możemy rozwijać się intelektualnie, dostosowywać do zmian i podejmować bardziej świadome decyzje.

4. Etyka i uczciwość:

„Dobre imię buduje się całe życie, a traci w ciągu kilku chwil”. To cytat, który najlepiej obrazuje podejście Buffetta do etyki i reputacji. Jak sam mówił w wywiadach: zawsze, gdy staje przed trudną etycznie sytuacją to zastanawia się czy chciałby, aby o tej sprawie jutro napisały gazety na pierwszej stronie. Warren wierzy w prowadzenie biznesu w sposób uczciwy, przejrzysty i sprawiedliwy. Stanowisko Buffetta w sprawie etycznego zachowania przypomina nam, że długoterminowy sukces opiera się na zaufaniu, które płynie z wysokich standardów etycznych. Przestrzegając silnych wartości moralnych zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, możemy pielęgnować trwałe relacje i przyczyniać się do tworzenia bardziej etycznego i sprawiedliwego społeczeństwa.

5. Siła cierpliwości:

Cierpliwość jest ważną cechą, którą Buffett ucieleśnia w swojej filozofii inwestycyjnej. Odradza impulsywne podejmowanie decyzji i namawia inwestorów do wytrwałego czekania na odpowiednie okazje. Cierpliwe podejście Buffetta pozwala mu przeprowadzać dokładne badania i analizy, dokonywać racjonalnych wyborów i unikać niepotrzebnego ryzyka. Zasadę tę można zastosować we wszystkich dziedzinach życia, ucząc nas wartości namysłu, wytrwałości i opóźnionej gratyfikacji. Jednocześnie jak sam podkreśla - to wcale nie jest łatwe. Gdy posiadamy wolne środki, to zazwyczaj pilnie szukamy okazji do ich zainwestowania. Nie jest łato patrzeć bezczynnie, gdy na giełdach dużo się dzieje.


6. Wykorzystanie potęgi procentu składanego:

Buffett często podkreśla potęgę procentu składanego, nazywając go ósmym cudem świata. Opowiada się za jak najwcześniejszym rozpoczęciem inwestowania i pozwoleniu naszym pieniądzom rosnąć w czasie. Dzięki temu możemy wykładniczo pomnażać nasze bogactwo. Wymaga to długoterminowego planowania finansowego, oszczędzania, utrzymania inflacji kosztów życia na niskim poziomie i mądrego inwestowania. Patrząc na to, gdzie ten mechanizm doprowadził Warrena, z pewnością warto.


7. Niezależne myślenie i skupienie

Dlaczego największy inwestor mieszka na prowincji w nudnym miasteczku, zamiast mieć biuro na wysokim piętrze z widokiem na Manhattan? Warren nie bez powodu wyprowadził się z dala od zgiełku Wall Street i pytań dociekliwych dziennikarzy. Chciał móc się skupić na swojej pracy i zachować niezależną ocenę sytuacji. Warren odradza podążanie za nastrojami rynkowymi i zamiast tego koncentruje się na ocenie inwestycji na podstawie ich wewnętrznej wartości. Krytyczne myślenie jest szczególnie ważne na giełdzie, która jest znana ze skrajnych nastrojów. Inwestorzy ze skrajnego optymizmu wpadają w skrajny pesymizm, a rynek rzadko kiedy jest w stanie równowagi. Potrzeba skupienia i odwagi, aby sprzeciwić się obiegowym opiniom.


8. Filantropia i dzielenie się z innymi

Warren Buffett jest znany ze swoich działań filantropijnych. Zobowiązał się do przekazania większości swojego majątku na cele charytatywne. Jego zaangażowanie w oddawanie i wywieranie pozytywnego wpływu na społeczeństwo jest ważną lekcją dla nas wszystkich. Zamiast odgradzać się od świata wysokim murem i fosą z basenów i ochroniarzy, Buffett wspiera lokalną społeczność finansowo, przez co wszystkim żyje się lepiej. Ta postawa inspiruje do myślenia poza osobistymi korzyściami i przyczyniania się do dobrobytu naszych społeczności.

Podsumowując: Życie Warrena Buffetta dostarcza bezcennych lekcji dotyczących inwestowania, przywództwa, rozwoju osobistego i filantropii. Od długoterminowego myślenia i skupienia się na zrozumieniu, po nacisk na etykę, cierpliwość i ciągły rozwój, mądrość Buffetta zapewnia mapę drogową prowadzącą do sukcesu zawodowego i satysfakcjonującego życia. Trudno jest powtórzyć jego sukces finansowy, ale wszyscy możemy się od niego wiele nauczyć.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN