Przekuj wiedzę na praktykę i wejdź do świata inwestycji. Pomogą Ci w tym Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

Dlaczego warto zacząć inwestować?

Inwestowanie niejedno ma imię

Kręcimy się w kółko, czyli cykle w praktyce

Czy św. Mikołaj istnieje, czyli kilka słów o analizie wykresów

Jak kupić kawałek biznesu?

Prawo i podatki na giełdzie

Co to jest inwestowanie w wartość?

Twój panel zarządzania, czyli jak działa konto maklerskie

Wybór i wycena spółki

Dywidendy w Twoim portfelu

Budujemy portfel inwestycyjny

Gdy rynkiem rządzi zmienność

Emerytura z giełdy? To możliwe!

Bańki spekulacyjne

Safe havens, czyli bezpieczne przystanie

Błędy behawioralne

Pasywne strategie inwestycyjne

Elementy portfela inwestycyjnego

Jak inwestować w spółki dywidendowe

ETF-y, czyli jak inwestować globalnie

Nobel z inwestowania, czyli wkład naukowców w giełdę

Wpływ kursów walut na wyceny spółek i skład portfela

Jak zabezpieczyć nasze inwestycje przed inflacją

Instrumenty pochodne

Wskaźniki wyprzedzające gospodarkę i ich rola w inwestowaniu

Strategia kontrariańska i momentum

Banki centralne i ich wpływ na świat inwestycji

Po co nam indeksy giełdowe

ESG - nowy trend w inwestycyjnym świecie

Ryzyka w inwestowaniu

Najważniejsze pozycje w raportach finansowych spółek

Prawa poboru oraz zapisy na akcje, czyli kiedy nie warto być biernym

Rola relacji inwestorskich w inwestowaniu

SPAC, odwrotne przejęcie i direct listing - jak wejść na giełdę bocznymi drzwiami

30 lat GPW

UPADEK LEHMAN BROTHERS I KRYZYS FINANSOWY

Europejski kryzys bankowy

Bańka internetowa

Wielki kryzys

Przewagi inwestora indywidualnego

8 najczęstszych błędów inwestycyjnych

F.I.R.E. czyli wcześniejsza emerytura dzięki inwestowaniu

Wpływ wzrostu stóp procentowych na świat inwestowania

Analiza fundamentalna vs. techniczna

/ 30 lat GPW

Warszawska giełda funkcjonuje już nieprzerwanie od 30 lat. Początki rynku kapitałowego były w Polsce pełne wyzwań i trudności, ale dzięki rozwojowi i postępowi udało się nam wypracować najsilniejszą pozycję w Europie Środkowej. Dziś na warszawskiej giełdzie swoje oszczędności pomnaża setki tysięcy krajowych inwestorów indywidualnych, a nasz rynek stał się cennym źródłem finansowania dla krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw.

Rynek kapitałowy w Polsce był tworzony praktycznie od podstaw, stąd możliwe było oparcie funkcjonowania giełdy na nowoczesnych, jak na tamte lata, rozwiązaniach, takich jak dematerializacja papierów wartościowych i elektroniczny system handlu. Pierwsza sesja giełdowa odbyła się 16 kwietnia 1991 r. i wzięło w niej udział 7 domów maklerskich. Notowanych wtedy było 5 spółek: Tonsil (producent głośników), Krosno (huta szkła), Kable (producent kabli), Exbud (firma budowlana) i Próchnik (producent odzieży). Żadna z nich nie jest już dziś obecna na warszawskim parkiecie. Najdłużej przetrwał Próchnik, który opuścił parkiet w styczniu 2019 roku. W tamtym okresie giełda w Warszawie była trzecią z kolei, po Węgrzech i Słowenii, którą uruchomiono w tym rejonie Europy.

Na początku rozwój GPW był powolny. Ze względu na mały wolumen obrotów sesje giełdowe odbywały się tylko raz w tygodniu, a transakcje zawierane były w systemie notowań jednolitych. Z czasem przebywało spółek, sesja giełdowa trwała coraz dłużej i odbywała się coraz częściej. A przede wszystkim przybywało inwestorów, którzy nieraz musieli stać w długich kolejkach, chcąc zawrzeć transakcję albo wziąć udział w giełdowym debiucie.

Pamiętajmy, że historia rynków kapitałowych w Polsce jest o wiele dłuższa niż ostatnie 30 lat. Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce została otwarta w Warszawie 12 maja 1817 roku. Tym samym byliśmy w wąskim gronie krajów posiadających własną giełdę. Sesje na warszawskim parkiecie trwały wtedy tylko godzinę dziennie, a handlowano głównie wekslami i obligacjami. Z kolei handel akcjami rozwinął się na szerszą skalę dopiero w drugiej połowie XIX wieku.
W okresie pomiędzy I a II wojną światową giełdy w Polsce działały na podstawie rozporządzenia Prezydenta o organizacji giełd. Oprócz warszawskiej istniały także giełdy papierów wartościowych w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Wilnie. Jednak to w stolicy koncentrowało się 90% obrotów.

Tuż przed wybuchem II wojny światowej na warszawskim parkiecie było notowane około 130 różnych papierów: od obligacji skarbowych, bankowych i municypalnych, po listy zastawne i akcje. W 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, próbowano reaktywować działalność warszawskiej giełdy. Bezskutecznie - narzucony Polsce model gospodarki centralnie planowanej nie pozwolił na jej odrodzenie. Musieliśmy cierpliwie czekać do lat 90.

Ostatnie dwa lata na GPW mijały pod znakiem szerokiego napływu nowych inwestorów. Co za tym idzie, wzrósł również udział inwestorów indywidualnych w obrotach na Rynku Głównym. Krajowy rynek coraz częściej jest też postrzegany jako dobre miejsce do gromadzenia majątku na emeryturę, co umożliwiają preferencyjne konta IKE i IKZE.

W ciągu minionych trzech dekad działalności GPW przeszła od małego, lokalnego parkietu, po obecny status rynku rozwiniętego. Motorem napędowym zmian gospodarczych była prywatyzacja, rozwój rynku kapitałowego, silny wzrost PKB oraz bogacenie się społeczeństwa. Z czasem nasz rynek zaczął przyciągać również zagraniczne spółki oraz zagraniczny kapitał.

Dziś możemy się pochwalić największą giełdą Europy Środkowej. Na obu rynkach GPW jest ponad 800 spółek, a ich kapitalizacja to ponad bilion 135 mld złotych. Inwestorzy mają do dyspozycji akcje notowane na Rynku Głównym oraz NewConnect, a także szeroki wybór obligacji i instrumentów pochodnych.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN