Przekuj wiedzę na praktykę i wejdź do świata inwestycji. Pomogą Ci w tym Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

Dlaczego warto zacząć inwestować?

Inwestowanie niejedno ma imię

Kręcimy się w kółko, czyli cykle w praktyce

Czy św. Mikołaj istnieje, czyli kilka słów o analizie wykresów

Jak kupić kawałek biznesu?

Prawo i podatki na giełdzie

Co to jest inwestowanie w wartość?

Twój panel zarządzania, czyli jak działa konto maklerskie

Wybór i wycena spółki

Dywidendy w Twoim portfelu

Budujemy portfel inwestycyjny

Gdy rynkiem rządzi zmienność

Emerytura z giełdy? To możliwe!

Bańki spekulacyjne

Safe havens, czyli bezpieczne przystanie

Błędy behawioralne

Pasywne strategie inwestycyjne

Elementy portfela inwestycyjnego

Jak inwestować w spółki dywidendowe

ETF-y, czyli jak inwestować globalnie

Nobel z inwestowania, czyli wkład naukowców w giełdę

Wpływ kursów walut na wyceny spółek i skład portfela

Jak zabezpieczyć nasze inwestycje przed inflacją

Instrumenty pochodne

Wskaźniki wyprzedzające gospodarkę i ich rola w inwestowaniu

Strategia kontrariańska i momentum

Banki centralne i ich wpływ na świat inwestycji

Po co nam indeksy giełdowe

ESG - nowy trend w inwestycyjnym świecie

Ryzyka w inwestowaniu

Najważniejsze pozycje w raportach finansowych spółek

Prawa poboru oraz zapisy na akcje, czyli kiedy nie warto być biernym

Rola relacji inwestorskich w inwestowaniu

SPAC, odwrotne przejęcie i direct listing - jak wejść na giełdę bocznymi drzwiami

30 lat GPW

UPADEK LEHMAN BROTHERS I KRYZYS FINANSOWY

Europejski kryzys bankowy

Bańka internetowa

Wielki kryzys

Przewagi inwestora indywidualnego

8 najczęstszych błędów inwestycyjnych

F.I.R.E. czyli wcześniejsza emerytura dzięki inwestowaniu

Wpływ wzrostu stóp procentowych na świat inwestowania

Analiza fundamentalna vs. techniczna

/ Inwestowanie niejedno ma imię

Na pierwszy rzut oka inwestowanie może wydawać się bardzo skomplikowane. Tysiące instrumentów finansowych, skomplikowane wzory matematyczne, niezrozumiałe terminy ekonomiczne i do tego jeszcze ta nieprzewidywalność giełdy. W rzeczywistości, często my sami niepotrzebnie komplikujemy sprawy, które po rozłożeniu na czynniki pierwsze są znacznie łatwiejsze do zrozumienia. I tak też jest z giełdą – ale zacznijmy od początku.

Akcje i obligacje to podstawowe instrumenty finansowe. Akcje dają nam udziały w danej firmie i stajemy się wtedy jej współwłaścicielami. Zarabiamy wtedy, gdy firma rośnie, rozwija się i drożeją jej akcje. Jeśli wypłaca zysk w formie dywidendy to my również jesteśmy upoważnieni do jej otrzymania.

Obligacje to z kolei dług, który spółka zaciąga wśród inwestorów zamiast klasycznej pożyczki w banku. Firma zobowiązuje się, że po danym okresie zwróci nam pożyczoną kwotę (czyli odkupi obligacje), a po drodze zapłaci nam jeszcze odsetki, które są naszym zyskiem. Do dyspozycji mamy też obligacje skarbowe, które są najbezpieczniejszą formą inwestowania, polegającą na pożyczaniu pieniędzy… Polsce. To dług emitowany przez Skarb Państwa i to państwo jest gwarantem ich spłaty.

Akcjami i obligacjami handlujemy na giełdzie. Dawniej miały one formę papierowych dokumentów, stąd do dziś znana jest nazwa „papiery wartościowe”. Dziś każdą transakcję wykonamy nie wychodząc z domu – poprzez internetowy rachunek maklerski, który kontrolujemy za pomocą laptopa bądź smartfona.

Możemy samodzielnie kupić akcje bądź obligacje, albo sięgnąć po fundusze inwestycyjne. Pasywne naśladują dane indeksy rynkowe, dzięki czemu oszczędzamy czas i koszty prowizyjne. Przykładowo, aby zainwestować w indeks WIG20 nie musimy nabywać akcji dwudziestu spółek, wystarczy zakup ETF-a. Z kolei aktywnie zarządzane fundusze mają znacznie bardziej skomplikowane strategie, a pracujący tam zarządzający starają się pobić rynek i zarobić dla nas jak najwięcej. To rozwiązanie ściąga z nas ciężar częstego monitorowania giełdy i podejmowania częstych decyzji. Oddajemy jednak pełną kontrolę nad zainwestowanym kapitałem oraz musimy się przygotować na wyższe koszty w postaci opłaty za zarządzanie.

Aby z sukcesem inwestować pieniądze na giełdzie, musimy dokonywać trafnych wyborów. Kluczowy jest tutaj moment wyboru danej spółki oraz wyjścia z inwestycji. Ponadto w zależności od cyklu, w którym znajduje się giełda i cała gospodarka, czasem bardziej opłacają się inwestycje w akcje, innym razem w obligacje, a są też momenty, w których najlepiej jest mieć po prostu tylko gotówkę. Znajomość cykli pozwoli nam lepiej wybrać moment inwestycji, ale ten element znajdziesz już w kolejnym odcinku.

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN