Przekuj wiedzę na praktykę i wejdź do świata inwestycji. Pomogą Ci w tym Tomasz Jaroszek i Przemek Gerschmann.

Dlaczego warto zacząć inwestować?

Inwestowanie niejedno ma imię

Kręcimy się w kółko, czyli cykle w praktyce

Czy św. Mikołaj istnieje, czyli kilka słów o analizie wykresów

Jak kupić kawałek biznesu?

Prawo i podatki na giełdzie

Co to jest inwestowanie w wartość?

Twój panel zarządzania, czyli jak działa konto maklerskie

Wybór i wycena spółki

Dywidendy w Twoim portfelu

Budujemy portfel inwestycyjny

Gdy rynkiem rządzi zmienność

Emerytura z giełdy? To możliwe!

Bańki spekulacyjne

Safe havens, czyli bezpieczne przystanie

Błędy behawioralne

Pasywne strategie inwestycyjne

Elementy portfela inwestycyjnego

Jak inwestować w spółki dywidendowe

ETF-y, czyli jak inwestować globalnie

Nobel z inwestowania, czyli wkład naukowców w giełdę

Wpływ kursów walut na wyceny spółek i skład portfela

Jak zabezpieczyć nasze inwestycje przed inflacją

Instrumenty pochodne

Wskaźniki wyprzedzające gospodarkę i ich rola w inwestowaniu

Strategia kontrariańska i momentum

Banki centralne i ich wpływ na świat inwestycji

Po co nam indeksy giełdowe

ESG - nowy trend w inwestycyjnym świecie

Ryzyka w inwestowaniu

Najważniejsze pozycje w raportach finansowych spółek

Prawa poboru oraz zapisy na akcje, czyli kiedy nie warto być biernym

Rola relacji inwestorskich w inwestowaniu

SPAC, odwrotne przejęcie i direct listing - jak wejść na giełdę bocznymi drzwiami

30 lat GPW

UPADEK LEHMAN BROTHERS I KRYZYS FINANSOWY

Europejski kryzys bankowy

Bańka internetowa

Wielki kryzys

Przewagi inwestora indywidualnego

8 najczęstszych błędów inwestycyjnych

F.I.R.E. czyli wcześniejsza emerytura dzięki inwestowaniu

Wpływ wzrostu stóp procentowych na świat inwestowania

Analiza fundamentalna vs. techniczna

/ Wpływ kursów walut na wyceny spółek i skład portfela

Dla początkującego inwestora, pary walutowe kojarzą się głównie z dynamicznym rynkiem forex, jednak zmieniające się nieustannie kursy poszczególnych walut mają ogromne znaczenie dla wycen giełdowych spółek i finalnie tego, co mamy w naszych portfelach.
Z punktu widzenia polskiego inwestora, polski złoty to nasza waluta bazowa – w niej zarabiamy, wydajemy, inwestujemy. Głównie dlatego wielu inwestorów nie decyduje się na samodzielne kupowanie zagranicznych spółek do portfela. Pojawia się wtedy ryzyko walutowe i zmiany poszczególnych kursów mają ogromne znaczenie na wyceny naszego portfela.

Jednak od ryzyka walutowego nie da się uciec całkowicie, nawet jeśli mamy portfel składający się jedynie z akcji polskich spółek. Kursy walut mogą mieć ogromne znaczenie dla wielu biznesów, co przekłada się naturalnie na ich wyceny.

Jak działa rynek walut?

Analizując kursy walut, patrzymy na ich relację do siebie, czyli obserwujemy tzw. pary walutowe. Przykładowo, mówiąc o kursie dolara, mamy na myśli parę walutową USD/PLN, czyli w jakiej relacji jest aktualnie dolar do polskiego złotego i która waluta umacnia się, a która osłabia. Zmiany kursów walut względem siebie zależą od wielu czynników państw posługujących się daną walutą, w tym:

Kursy ciągle się zmieniają, ale inwestor indywidualny musi mieć jakiś punkt odniesienia i w Polsce jest to publikacja kursów walut na stronie Narodowego Banku Polskiego. W każdy dzień roboczy NBP wysyła zapytania do 10 wybranych banków o ich kurs kupna i sprzedaży euro i dolara. Po odrzuceniu skrajnych wartości, wylicza się średnią arytmetyczną kursu dla tych dwóch głównych walut. Z kolei pozostałe waluty NBP wylicza w relacji do kursu euro lub korzysta z kursów publikowanych przez agencje informacyjne, np. Reuters, Bloomberg bądź Telerate.

Publikowane przez NBP tabele kursów są bardzo ważne dla inwestora, ponieważ odnoszą się do nich setki przepisów w Polsce, w tym przede wszystkim podatkowych. Będą istotne chociażby dla rozliczania podatkowego transakcji w walucie obcej lub uzyskanych w obcych walutach dywidend.

Inwestorzy obserwują główne pary walutowe, np. EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, ale przy polskim złotym, jako punkcie odniesienia, istotna będzie jego relacja względem najważniejszych walut, więc warto obserwować także takie pary jak USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN czy GBP/PLN.

Kursy walut a wycena spółek

Nawet jeśli nasz portfel składa się jedynie z akcji polskich spółek, zmiany kursów walut mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzonych przez nie operacji i wpływać na ich wyceny – wszystko zależy od modelu biznesowego spółki, a ten jako inwestorzy, powinniśmy doskonale znać i rozumieć. W pierwszej kolejności warto ustalić która z wymienionych powyżej walut jest kluczowa dla analizowanej przez nas spółki i jaka zależność tu występuje. Przykładowo:

Jeśli spółka jest importerem produktów, za które płaci obcą walutą, wówczas:

Jeśli spółka jest eksporterem produktów, za które otrzymuje obcą walutę, wówczas:

Znając te zależności, powinniśmy zwrócić uwagę na to jak spółka radzi sobie z ryzykiem walutowym i jak zabezpiecza się przed nim w swoim modelu biznesowym. Takie informacje znajdują się z reguły w raportach okresowych spółek lub na stronie internetowej w dziale relacji inwestorskich. Najpopularniejsze metody zabezpieczenia transakcji to forward oraz opcje.

Zmiany na rynku walut mają duże znaczenie w wielu branżach, przykładowo:

W przypadku polskich akcji, inwestor musi być świadomy ryzyka walutowego wpływającego na wycenę spółki i po prostu doskonale znać model biznesowy firmy. Z kolei budując swój portfel, powinniśmy również sprawdzić zależności walutowe występujące w każdym instrumencie. W przypadku ETF-ów czy funduszy aktywnie zarządzanych, ekspozycję na walutę można minimalizować szukając takich, które są oznaczone jako PLN-Hedged, czyli dążących do minimalizacji wpływu zmian kursu na końcowy wynik.

 

ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000028860, numer NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 534.636.326,25 PLN.
801 167 536
801 1 ORLEN